ROSE CHAROEN LASER

บริษัทรับตัดเลเซอร์

  company lasercut

บริษัท :โรสเจริญ เลเซอร์ จำกัด
------------------------------------------
สำนักงานใหญ่ :
ที่ตั้ง 86/89 หมู่6 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
------------------------------------------
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี :
0-1435-38000-39-4
------------------------------------------
ทุนจดทะเบียน :
30,000,000 บาท
------------------------------------------
โทรศัพท์  : 035 381 603
โทรสาร    : 035 302 073
วิศวกร      : 084 7769 455
------------------------------------------
เว็บไซต์ : www.rcl.co.th
เว็บไซต์ : www.waterjet.in.th
------------------------------------------
- ภพ.20 หักภาษี (คลิก)
- หนังสือรับรองบริษัทฯ (คลิก)
- ปฎิทินทำงาน (วันหยุด)


ทุนจดทะเบียน : 10,000,000.- บาท
------------------------------------------
กรรมการ 1 ท่าน
------------------------------------------
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่  _/ _/ 2016
จำนวนผู้ถือหุ้น _
มูลค่าหุ้น ณ ปัจจุบัน _
ราคาซื้อ _
ผลประกอบการ ปี 2016
------------------------------------------


หนังสือแนะนำบริษัท ( Caming Soon. )

ฐานลูกค้าของเรา

ฐานลูกค้า 69,970 บริษัทชั้นนำ
( ทั่วประเทศ ) Update 2016
รับตัดเหล็ก_ฐานลูกค้า

 

ผู้นำงานด้าน รับตัดเหล็ก, ตัดโลหะ, ตัดกระจก, และ วัสดุทุกประเภท

รับตัดเหล็ก
ตัดเหล็ก_รับตัด

ประวัติบริษัทโรสเจริญ เลเซอร์ จำกัด

ปีพ.ศ.2550 (2007)
ปี 2550 จดทะเบียน ห.จ.ก.โรสเจริญมีดบล๊อค ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท บริการผลิตชิ้นงาน ตัดเหล็ก,(ขนาดเล็ก) ตัดมีดบล๊อค, รับตัดบล๊อค, ตัดเหล็กตามแบบ, รับตัดโลหะ, ผลิตชิ้นงานเข้าสู่กลุ่มตลาดที่ต้องการ มีดบล๊อค, หรือ แท่นตัดมีดบล๊อค, รับการผลิตชิ้นงาน รับตัดเหล็ก, ตัดโลหะ, ขนาดเล็กให้กับนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดไกล่เคียงบริหารด้วยธุระกิจด้วยระบบ SME ขนาดเล็กในสมัยนั้น เป็นจุดเริ่มต้นก่อนจะมาเป็น บริษัทรับตัดเลเซอร์ อันดับ 1 ในประเทศไทยในปัจจบุัน    
   

ปีพ.ศ.2554 ( 2013 )
ในปี 2554 จัดซื้อ เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ต, Waterjet Cutting, เพื่อผลิต และ รับตัดเหล็ก, รับตัดโลหะ, ชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรม และแบ่งการตลาดในด้านธุระกิจ รับตัดเหล็ก, ตัดเหล็ก, ตัดโลหะ, ให้มากขึ้น และในปีดังกล่าวได้เริ่มต้นให้บริการ รับตัดโลหะ, รับตัดเหล็ก, รับตัดอลูมิเนียม, รับตัดทองเหลือง, วัสดุทุกชนิดสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆบริการงานด้าน ตัดเหล็กตามแบบ, ตัดโลหะ, ตามความต้องการสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตทุกชนิดบริการงานประเภทเริ่มมีการรองรับงาน รับตัดกระจก, ฉลุลายตัดกระจกตามแบบ, ครบวงจรในสมัยนั้นในปัจจุบันเราคือ อันดับ 1 ในประเทศไทย บริษัทที่ให้บริการรับตัดวอเตอร์เจ็ทรายแรกที่ประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบันเป็นบริษัทแรกที่สามารถรับงาน ตัดกระจก, โรงงานตัดเหล็ก, ตัดสแตนเลส, รับตัดสแตนเลส, ตัดอลูมิเนียม, รับตัดอลูมิเนียม, ตัดทองแดง, รับตัดทองแดง, บริิษัทรับตัดวอเตอร์เจ็ท รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ปีพ.ศ.2557 ( 2014 )
เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เดิมคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรสเจริญมีดบล๊อค เปลี่ยนใหม่เป็น บริษัท โรสเจริญเลเซอร์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 10,000,000.0 บาท สำหรับการจดทะเบียน ในปีดังกล่าวได้ขยายพื้นที่ภายในโรงงานเพื่อรองรับเครื่องจักรที่จะนำเข้ามาในอนาคตได้เพิ่มทีมงานให้บริการลูกค้านอกสถานที่จำนวน 10 ทีมงาน และได้วางแผนจัดตั้งทีมการตลาดเพื่อจะขยายฐานกลุ่มลูกค้าในรูปแบบ Online ในปีดังกล่าว ( เสร็จสิ้นไปภายในปี 2016 )

ปีพ.ศ.2557 ( 2014 ) :
ปี 2557 นำเข้าเครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น BySprint Pro 3015 จากประเทศ Germany เพิ่มการลงทุนและขยายฐานการผลิตชิ้นงานเพื่อรองรับงาน รับตัดเหล็ก, ตัดเหล็กหนา,  รับตัดเหล็กตามแบบ, ในกลุ่มตลาดที่มีความต้องการวัสดุที่ตัดด้วยวิธีการ ตัดเลเซอร์, และ ในปีดังกล่าวเป็นปีแรกที่ โรสเจริญเลเซอร์ ให้บริการงานด้าน รับตัดเลเซอร์, เต็มรูปแบบจนมาถึงปัจจุบัน เราคือ อันดับ 1 บริษัทรับตัดเเลเซอร์ในประเทศไทย

ปีพ.ศ.2558 ( 2015 )
นำเข้าเครื่องพับเหล็ก, รุ่น Xcel 160 จากประเทศ Germany และขยายขีดความสามารถงานด้านพับวัสดุ (/ตัด/พับ/) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงการตั้งเป้าหมายเพื่อครองธุระกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม รับตัด/พับโลหะ ครบวงจรในปี 2015

ปีพ.ศ.2559 ( 2016 )
ว่าจ้างให้ ( บริษัท แอร์บัสเว็บแอพพลิเคชั่น ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด ) จัดตั้งเว็บไซต์ขึ้นในนาม www.rcl.co.th และ www.waterjet.in.th  ขยายกลุ่มตลาดในสื่อ Online ของธุระกิจด้าน รับตัดวัสดุทุกชนิดด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ และ วอเตอร์เจ็ท และในปัจจุบันเราถือครองระบบการตลาด 97% ของธุระกิจด้าน ตัดเลเซอร์, และวัสดุอื่นๆ และกำลังจะขยายการตลาดในสื่อ Online เป็นให้เป็น 100% ภายในปี 2017

ปีพ.ศ.2559 ( 2016 ) :
จัดซื้อเครื่องตัดเหล็กชนิดรางยาวจากประเทศเยอร์มัน เพื่อขยายความสามารถในการผลิต และ แบ่งเบาภาระจากการตัดชิ้นงานด้วย เลเซอร์ และ วอเตอร์เจ็ท

CERTIFICATE

มาตรฐานการผลิตสากล ระบบการจัดการตามข้อกำหนด ISO9001 / 14000 / มอก / อื่นๆ ตามหลักสากลมาตรฐาน ตัดเหล็ก

 

20 ปี ในสายงานด้าน รับตัดโลหะ และ วัสดุทุกประเภท เราคือผู้นำด้านการตัดวัสดุ (อันดับ1) ของประเทศไทย
กรรมการ บริษัท
โรสเจริญ เลเซอร์ จำกัด

RCL

ตัดโลหะ, ตัดเหล็ก, ตัดสแตนเลส, ตัดอลูมิเนียม, ตัดทองแดง, ตัดทองเหลือง, ตัดกระจก, ตัดอคริลิค, ตัดพลาสติก, ตัดหิน, ตัดไม้, รับตัดโลหะ, รับตัดเหล็ก, รับตัดสแตนเลส, รับตัดอลูมิเนียม, รับตัดทองแดง, รับตัดทองเหลือง, รับตัดกระจก, รับตัดอคริลิค, รับตัดพลาสติก, รับตัดหิน, รับตัดไม้, ราคาตัดโลหะ, ราคาตัดเหล็ก, ราคาตัดสแตนเลส, ราคาตัดกระจก, ราคาตัดหิน, ราคารับตัดโลหะ, ราคารับตัดเหล็ก, ราคารับตัดสแตนเลส, ราคารับตัดกระจก, ราคารับตัดหิน, 

ABOUT

ROSECHAROEN LASER


2017 ผู้นำด้าน รับตัดแปรรูปวัสดุ

ระยะเวลากว่า 10ปี ในการเป็นผู้นำด้านตัดวัสดุ ตัดเหล็ก, ตัดโลหะ, กระจก, หิน, อคริลิค, พลาสติก, อลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, อื่นๆ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมตัดเลเซอร์แปรรูปวัสดุ ตัด/พับ/เจาะ/ประกอบ/

line-icon  Web-Facebook-Metro-icon  googleplus  YOUTUBE

Contact Us

บริษัท โรสเจริญ เลเซอร์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่) 86/89 หมู่6 ตำบลบางปะหัน จังหวัพระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์ : 035 381 603
แฟกซ์ : 035 302 073
Line ID : @RCLS (มี@)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 092-175-5999


 

×