ตัดวอเตอร์เจ็ท.!!!【ลด50%】Waterjet Cutting ศูนย์ใหญ่นานาชาติ ตัดเหล็ก【รอรับได้เลย】ศูนย์ใหญ่สุดในประเทศไทย

2018 รับตัดวอเตอร์เจ็ท 

WATERJET CUTTING 2018


ปี 2018 ศูนย์ใหญ่ รับตัด
WATERJET
ตัดวอเตอร์เจ็ท, ตัดWATERJET, ร้านตัดวอเตอร์เจ็ท, บริษัทรับตัดวอเตอร์เจ็ท, รับWATERJET CUTTING, รับตัดวอเตอร์เจ็ท, บริการ ตัดวอเตอร์เจ็ท, ร้านตัดวอเตอร์เจ็ท, ศูนย์บริการรับตัดวอเตอร์เจ็ท, งานตัดวอเตอร์เจ็ทตามแบบ,

ปัจจุบันเราคือ ศูนย์ใหญ่ ร้านรับตัดวอเตอร์เจ็ท, ศูนย์รับตัดวอเตอร์เจ็ท, ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผลิต และ รับประกอบชิ้นงาน ตัดวอเตอร์เจ็ท, รับตัดวอเตอร์เจ็ท, ใหญ่ที่สุดและมีกำลังการผลิต/ รับตัดวอเตอร์เจ็ท, ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

ความหมายของงาน WATERJET

รับตัดwaterjetตัดวอเตอร์เจ็ท หรือ Waterjet cutting ปัจจุบัน 2018 มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบธรรมดา และการตัด แบบพิเศษ

ตัดWaterjet
  ตัดวอเตอร์เจ็ท Waterjet Cutting แบ่งเป็น 2 กลุ่มชนิดสำหรับงานตัดดังนี้
1) Pure waterjet – คือการ ตัดโลหะ,ตัดเหล็ก,ตัดกระจก, การตัดวอเตอร์เจ็ท, วัสดุทุกชนิด โดยใช้น้ำเป็นตัวทำปฎิกิริยาสำหรับการตัดเฉพาะ (น้ำอย่างเดียว)
เป็น ลักษณะการใช้น้ำเดี่ยวๆ ในการบีบอัดแรงดันผ่านปลายหัวตัดเพื่อยิงเข้าสู่ชิ้นงาน ซึ่งการบีบอัดในลักษณะนี้จะเป็นการตัดที่ไม่หนามาก ใช้การยิงโดยผ่านน้ำในแรงดันที่จำกัด และด้วยการยิงด้วยน้ำเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถตัดวัสดุหนา หรือ แขงได้มากนัก..
 

วิธีการตัด Waterjet โดยสังเขป  วิธีการตัดWaterjet อย่างไร
วิธีการตัดวอเตอร์เจ็ท วิธีตัดWATERJET ตัดWater Jet แบบไหน
ก่อน ทำการตัดวอเตอร์เจ็ท / ตัดเหล็ก, / ตัดโลหะ / ตัดกระจก, / ตัดอลูมิเนียม, หรือ ทำการตัดวัสดุทุกชนิดวิศวกรจะคำนวนอัตตราการผสมของแร่ และน้ำเพื่อให้เหมาะสมกับชิ้นงาน และความปราณีตที่ต้องการ ขั้นตอนต่อไปวิศวกรจึงเริ่มคำนวนมาตราส่วน และความเร็วในการ ตัดวอเตอร์เจ็ท, และข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นต่อการผลิตป้อนเข้าสู่ตัว เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ทจาก นั้นจึงเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตโดย
น้ำ แรงดันสูงยิงไปที่ตัวพื้นผิวของวัสดุตามความต้องการ เป็นการยิงแรงดันน้ำความเร็วสูงลงบนวัสดุเข้าไปตรงๆ ซึ่งแรงดันน้ำโดยทั่วไปจะอยู่ที่ แรงดัน 50,000–70,000psi หากทำการเทียบแรงดันน้ำดังกล่าวคือเปรียบเทียบได้กับเครื่องบิน F16 บินอยู่ที่ความเร็วเหนือเสียงWaterjet Machine, หรือ Waterjet cutting,

  2) Abrasive   Jet – คือการทำ การตัดวอเตอร์เจ็ท, หลักการงานที่โดยสารกัดกร่อน  ‘’Abrasive’’  ผสมกับน้ำเพื่อการตัดวัสดุที่มีความแข็ง (น้ำผสม สารกัดกร่อน) การ ตัดในลักษณะนี้จะเป็นการนำแร่มาผสมด้วยในการตัดเพื่อยิงน้ำเข้าสู่ชึ้นงาน แร่ที่นิยมอาจจะเป็นทราย หรือ วัสดุเฉพา (ความลับของแต่ละบริษัท) ซึงการใช้แร่พิเศษนี้จะทำให้ตัดชิ้นงานได้หนามากขึ้น และ มีความละเอียดของพื้นผิวได้ตามความต้องการ

 

การตัด Waterjet คือการเจาะฉลุ, ตัด,ผ่านวัตถุที่แข็งและหนาตามขั้นต้นซึ่งการตัดชนิดนี้ แตกต่างจากการตัดด้วยเลเซอร์, หรือพลาสม่าการตัดด้วยเลเซอร์ หรือ พลาสม่าไม่สามารถตัดวัสดุที่แขง และ มีความหนามากๆ ได้ดังนั้นตัวเลือกสำคัญ ในการใช้เครื่องมือคือการตัด วัสดุที่มีความแขงและหนา และ ต้องการความละเอียดสูง คือการใช้ เครื่องตัดWaterjet, สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด และ ผลิตชิ้นงาน ตัดเหล็กตามแบบ, ตัดโลหะ, ตัดวัสดุหิน, อิฐ, หรือวัตถุที่มีความแขงได้หลากหลายรวมถึงสามารถตัดงานไม้, พลาสติก,วัสดุติดไฟง่ายได้ แบบ อิสระโดยไม่ทำให้เกิดการสูญเสีย หรือ การแตกหักต่อชิ้นงานรับตัดเหล็ก


ตัดWATERJET, ตัดวอเตอร์เจ็ท, รับตัดวอเตอร์เจ็ท, งานตัดWATERJET
ความหมายของ Watetjet 

ตัดwaterjetตัดวอเตอร์เจ็ท ตัดWATERJE  หรือ Waterjet Cutting ตัดวอเตอร์เจ็ท, คืออะไร? อะไรคือ วิธีการตัดวอเตอร์เจ็ท และ วอเตอร์เจ็ททำงานอย่างไร ??? ตัดวอเตอร์เจ็ทคืออะไร ? ตัดวอเตอร์เจ็ท รับตัดวอเตอร์เจ็ท WATERJET รับตัดวอเตอร์เจ็ท,
--------------------------------------------------------

ตัดวอเตอร์เจ็ท,
Waterjet Cutting, หรือ การตัดWATERJET
การตัดงานด้วยวอเตอร์เจ็ท, คือการตัดเฉพาะทางมีคำเรียกเฉพาะศัพท์หลากหลายแขนง : WATERJET ตัด WATERJET,  คือการตัดวัสดุด้วยทุกชนิดด้วย เครื่องตัดวอเตอร์เจ็ท, หรือ เครื่องตัดพลังน้ำ

  
 
ประเภทงานที่เหมาะสม

วิธีตัดโลหะ, หรือ ตัดเหล็ก, ตัดกระจก, ตัดอลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, หรือวิธีการวัสดุด้วย เครื่องตัดWaterjet, ( ตัดวอเตอร์เจ็ท ) เหมาะสมกับการตัดวัสดุทุกชนิดที่ต้องการชิ้นงานที่มีความปราณีตจึง เหมาะกับงานประเภท ตัดกระจก, ตัดโลหะ, ตัดไม้, ตัดหิน, หรืองานฝีมือต่างๆ หรือแม้แต่การตัดวัสดุที่มีการนำไปประดับตกแต่งในอุตสาหกรรมต่างๆ หรือเฟอร์นิเจอร์
และ ยังเหมาะสมกับงานประเภทวัสดุแขง และหนาอาจจะมากที่สุด10-20 นิ้ว และ บางกรณีวัสดุอาจจะมีความหนาถึง 30-50นิ้ว เครื่องตัดชนิดดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ในด้านการตัดชนิดนี้ได้ดีกว่าการ ตัดเลเซอร์, หรือ ตัดพลาสม่าWaterjetcutting,
ใช้ลักษณะ หรือวิธีการตัดวัสดุให้แปรรูแปรสภาพเป็นอย่างอื่นมักใช้วิธีนี้กับการตัดกับวัสดุต่างๆ อธิเช่น ตัดเหล็ก, ตัดโลหะ, ตัดหิน, ตัดไม้, ตัดทองแดง, ตัดพลาสติก, ตัดอะคริลิค, และเรานิยมนำการ ตัดวอเตอร์เจ็ทมาให้บริการ รับตัดเหล็ก, รับตัดกระจก, รับตัดโลหะ, รับตัดหิน, รับตัดทองแดง, รับตัดทองเหลือง, รับตัดแร่, เป็นต้นเป็นการตัดวัสดุด้วยน้ำแรงดันสูง การตัดเหล็ก, หรือ รับตัดวัสดุ, สิ่งใดก็ตาม ใช้หลักการบีบอัดน้ำให้เป็นเส้นเล็ก หรือ ขนาดเล็กเท่ากับปลายเข็ม และปล่อยแรงอัดน้ำออกจากหัวตัดด้วยแรงดันน้ำมหาศาล อาจะกล่าวได้ว่าคือการบีบน้ำให้เป็นเส้นเข็ม) และใช้แรงอัดจากน้ำผสมกับทราย บางกรณีอาจจะเป็นนำอย่างเดียวเจาะลงไปบนชิ้นงานที่ต้องการ เหมาะกับการตัดชิ้นงานขนาดหนาและใหญ่  (ชิ้นงานที่มีความหนามาก) บางกรณีอาจหนาถึง 10-30-40 นิ้ว ซึ่งการ '' ตัดเหล็ก '' ซึ่ง ชิ้นงานที่มีความหนา หรืองานตัดเหล็ก, ตัดโลห, บางมากๆ การตัดวอเตอร์เจ็ทสามารถทำได้ดีกว่า วิธีการตัดเลเซอร์ ( Laser cutting ) หรือ การตัดพลาสม่าเท่าตัว


บางกรณีเหมาะกับงาน ''ตัด''  ตัดโลหะ, ตัดเหล็ก, หรือ งานตัดวัสดุที่ต้องการความปราณีตของพื้นผิวซึ่งต้องการชิ้นงานที่มีความละเอียด ไม่ขลุขละหรือ ผู้ที่ต้องการชิ้นงานที่มีความปราณีตสูง ซึ่งลักษณะ และ ข้อดี คือวิธีการตัดเป็นการตัดในลักษณะที่ไม่ใช้ความร้อนจึงไม่ทำให้ชิ้นงาน หรือ งานทีไ่ด้หลักการตัด และ ขณะตัด เกิดการละลาย หรือเผาไหม้เหมือนวิธีการตัดลักษณะอื่นๆ เช่นพลาสม่า หรือ เลเซอร์ การตัด Waterjetจึงไม่ทำให้วัสดุเสียหายโอกาสเสี่ยงของชิ้นงานจะแตกหักบิ่นแทบจะไม่มีหากเปรียบเทียบข้อดีตรงนี้แล้วกรณีนี้เครื่อง ตัดเลเซอร์, หรือเครื่องตัดพลาสม่าเครื่องตัดแก๊ส, ก็ไม่สามารถทำได้หรือบางกรณีทำได้มีดีเท่าการตัดด้วย เครื่องวอเตอร์เจ็ท ( Waterjet cutting ) ตัด Waterjet มีลักษณะการตัดแบบอื่นๆนอกเหนือจากการตัดโดยใช้น้ำ หรือ วอเตอร์เจ็ทอาจจะทำให้ชิ้นงานมีความเสียหายจากความร้อนได้

2017-2018 ยังไม่มีการตัดชนิดใดทำได้ดีเท่านี้..!!......

ณปัจจุบันปี 2017-2018 กล่าวได้ว่า หากต้องการชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง หรือต้องการ ตัดเหล็ก, ตัดโลหะ, ตัดวัสดุ, ตัดทองแดง, ตัดทองเหลือง, หรือ ตัดแร่ต่างเช่น กระจก, รับตัดกระจก, ยังไม่มีวิธีใดที่ทำได้ดีที่สุด ปราณีตที่สุดในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องตัดชนิดใด สามารถตัดวัสดุได้เรียบเนียน ปราณีตเท่าการตัดวอเตอร์เจ็ทงานที่นิยมนำมาผลิตหรือตัดด้วยวอเตอร์เจ็ทคือ ตัดเหล็กหนา, ตัดโลหะ, ตัดทองแดง, ตัดวัสดุแข็ง, ตัดวัสดุอ่อนทุกชนิด, ไม้, หิน, เป็นต้น  สามารถจำแนก ลักษณะการตัดชิ้นงานด้วยเครื่องตัดวอเตอร์เจ็ทได้(2)แบบคือ การตัดโดยใช้น้ำเพียงอย่างเดียว และการตัดด้วยการใช้แร่ผสมลงในน้ำ ซึ่งการตัดทั้งสองวิธีจะอธิบายในหมวดต่อไป..  ซึ่งจะมีรูปแบบการตัดแตกต่างกันไป

รับตัดเหล็ก ตัดเหล็ก
 

 

กล่าว คือ การตัดวอเตอร์เจ็ต (ตัดWaterjet) คือการใช้น้ำบีบให้เป็นเส้นขนาดเล็กในอัตตราส่วนที่ต้องการเพื่อยิง หรือ เจาะผ่านทลุวัสดุที่ต้องการตัดโดยคำนึงถึงความหนา และ ความเปลาะบางของวัสดุ โดยจะคำนวนอัตตราส่วนที่มีการผสมแร่ต่างๆเพื่อทำการตัดได้ง่ายขึ้น และ ทำได้ปราณีตขึ้นตามความต้องการ
สารกัดกร่อนที่นิยมนำมาใช้ในการ ตัดwaterjet  (ตัดวอเตอร์เจ็ท) นิยม ใช้คือ ‘’โกเมน’’ หรือ ทรายชนิดหนึ่งสารชนิดดังกล่าวมีความเหมาะสมในการ ตัดวัสดุได้ทุกชนิด ‘’ โกเมน ‘’ (ทราย) มีหลายเกรดความแตกต่างขึ้นอยู่กับคุณภาพของชิ้นงานที่ต้องการตัด อธิเช่น

- หากต้องการงานเร็ว : ใช้ทรายเบอร์หยาบ (โกเมน เบอร์หยาบ) จะได้งานที่มีความหยาบ หรือ ขลุขละมาก แต่จะผลิตชิ้นงานได้รวดเร็ว
- หากต้องการงานปราณีต : ใช้ทรายเบอร์ละเอียด (โกเมน เบอร์ละเอียด) จะได้งานที่มีความ ปราณีต ไร้รอยขลุขละผิวงานเรียบเนียนเสมอกัน


ตัดเหล็ก, ตัดโลหะ, ตัดWaterjet, ตัดวอเตอร์เจ็ท, ตัดLaser, ตัดเลเซอร์, ตัด วอเตอร์เจท, waterjet, waterjet cut, Laser, Laser cut, แกะสลักกระจก, แกะสลักไม้, ตัดโลหะ, ตัดเหล็กแขง, ตัดโลหะแขง, ตัดเหล็กหนา, ตัดอลูมิเนียม, ตัดกระจก, ตัดไม้, ตัดเหล็กหนา, ตัดเหล็กแขง, ตัดเหล็กขนาดใหญ่, Cutting, รับตัดเหล็ก, รับตัดโลหะ, รับตัดWaterjet, รับตัดวอเตอร์เจ็ท, รับตัดLaser, รับตัดเลเซอร์, รับตัด วอเตอร์เจท, รับwaterjet, รับwaterjet cut, รับLaser, รับLaser cut, รับแกะสลักกระจก, รับแกะสลักไม้, รับตัดโลหะ, รับตัดเหล็กแขง, รับตัดโลหะแขง,  รับตัดเหล็กหนา, รับตัดอลูมิเนียม, รับตัดกระจก, รับตัดไม้, รับตัดเหล็กหนา, รับตัดเหล็กแขง, รับตัดเหล็กขนาดใหญ่, รับCutting, บริษัท,บริษัทตัดเหล็ก, บริษัทตัดโลหะ, บริษัทตัดWaterjet, บริษัทตัดวอเตอร์เจ็ท, บริษัทตัดLaser, บริษัทตัดเลเซอร์, บริษัทตัด วอเตอร์เจท, บริษัทwaterjet, บริษัทwaterjet cut, บริษัทLaser, บริษัทLaser cut, บริษัทแกะสลักกระจก, บริษัทแกะสลักไม้, บริษัทตัดโลหะ, บริษัทตัดเหล็กแขง, บริษัทตัดโลหะแขง, บริษัทตัดเหล็กหนา, บริษัทตัดอลูมิเนียมบริษัทตัดกระจก, บริษัทตัดไม้, บริษัทตัดเหล็กหนา,

 

ABOUT

ROSECHAROEN LASER


2017 ผู้นำด้าน รับตัดแปรรูปวัสดุ

ระยะเวลากว่า 10ปี ในการเป็นผู้นำด้านตัดวัสดุ ตัดเหล็ก, ตัดโลหะ, กระจก, หิน, อคริลิค, พลาสติก, อลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง, อื่นๆ ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมตัดเลเซอร์แปรรูปวัสดุ ตัด/พับ/เจาะ/ประกอบ/

line-icon  Web-Facebook-Metro-icon  googleplus  YOUTUBE

Contact Us

บริษัท โรสเจริญ เลเซอร์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่) 86/89 หมู่6 ตำบลบางปะหัน จังหวัพระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์ : 035 381 603
แฟกซ์ : 035 302 073
Line ID : @RCLS (มี@)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 


 092-175-5999


 

All Thailand

จัดส่ง

×